loader

over RAP Leiden

Architectuur in de Leidse regio

RAP Leiden is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkelingen rondom architectuur in de regio Rijnland. 

RAP is een kennisplatform, agendeert lokale en urgente thema’s, organiseert debat en treedt daarbij desgewenst op als intermediair. Met een uitgebreid en gevarieerd jaarprogramma maakt RAP Leiden complexe onderwerpen als ruimtelijke ordening, architectuur en stedelijke groei toegankelijk en aantrekkelijk.

Dankzij structurele subsidies van de gemeente Leiden en Archiscienza, en de inzet van talloze vrijwilligers kan de stichting voortbestaan.

Voor een breed publiek én professionals

Een breed publiek informeren, enthousiast maken voor en betrekken bij ontwikkelingen op het gebied van architectuur in de regio Rijnland. Hiertoe wordt een gevarieerd programma aangeboden waaronder lezingen, debatten, film, workshops, prijsvragen en excursies. De interpretatie van ‘architectuur’ is ruim: van stedenbouw tot interieurdesign en van landschapsinrichting tot kunst in de openbare ruimte.

organisatie

RAP Leiden bestaat uit een bestuur, een coördinatorenteam, een inhoudelijke redactie en een wisselende poule van vrijwilligers.

bestuur

Peter van Swieten [voorzitter, architect]
Vacature [penningmeester]
Henk Hartzema [architect en stedenbouwkundige]
Niek Hoogwout [advocaat bouw- en aanbestedingsrecht]
Co Vrouwe [organisatie adviseur, voorheen manager vastgoed en ontwikkeling woningbouwvereniging Ons Doel]

jaarverslagen

Jaarverslag Rijnlands Architectuur Platform 2016

Jaarverslag Rijnlands Architectuur Platform 2015

Jaarverslag Rijnlands Architectuur Platform 2014