Sint Janshofje – 1909

ga terug

of zoek

  • Gebouwfunctie

  • Bouwstijl

Architect:

Jan Filippo Hzn.

Opdrachtgever:
onbekend
Bouwjaar:
1911
onbekend

Haarlemmerstraat 264, Leiden, Nederland

Het Sint Janshofje werd in 1504 gesticht door Jan Stoop Kerstiaanszoon en zijn vrouw Cleartgen. Zij bepaalden dat er zes grote en zeven kleine huizen moesten komen en daarnaast nog een regentenkamer.

In 1565 droegen de erven van de stichters het hofje over aan Mr. Geraert van der Laen.
Deze ging meteen flink aan het werk met verschillende restauraties en opknapbeurten. Naast nieuwe huizen en een nieuw poortgebouw kwam er ook een nieuwe regentenkamer. Maar voordat alles in een nieuwe stichtingsakte geregeld was overleed Van der Laen. Na zijn plotselinge dood zorgden zijn erven voor een goede notariële afhandeling waarmee het voortbestaan van het hofje veilig werd gesteld. Daarbij werd de naam veranderd in het Sint Jans- of Van der Laenhofje.

Sloop
In 1901 werden de huizen aan de voorzijde langs de Haarlemmerstraat gesloopt en opnieuw opgebouwd. Het rijtje aan de achterzijde was in 1909 aan de beurt. Jan Fillipo, die de leiding voor deze projecten had, koos voor een Neorenaissancestijl. Bakstenen huizen met spekbanden vervingen de oude gewitte huizen met de hoge schoorstenen. De gevel aan de Haarlemmerstraat kreeg drie trapgeveltjes en dakkapellen. In 1983 werden de huizen grondig gerenoveerd en gemoderniseerd. Het hofje is in beheer van Libertas Leiden.

NIETS MISSEN? SCHRIJF JE IN!

ga terug

of zoek

  • Gebouwfunctie

  • Bouwstijl

Sluit Menu