Over rap leiden

RAP Leiden biedt een spannend en actueel programma over architectuur, stedenbouw en ontwerp in de Leidse regio. We organiseren o.a. lezingen, talkshows, filmvertoningen, exposities en open huizen. RAP staat voor Rijnlands Architectuur Platform.

Een vast onderdeel in ons programma is de RAP071: een tweejaarlijkse architectuurprijs voor het beste gebouw uit de regio. RAP071 kent zowel een jury- als een publieksprijs. Bij de laatste twee edities brachten circa 5000 bezoeker een stem uit. 

Daarnaast organiseren we gemiddeld 4 keer per jaar Stadscafé: een interactief kennis debat over ruimtelijke thema’s en actuele onderwerpen. Stadscafé wordt samengesteld door een enthousiaste redactie van vakprofessionals. In 2018 waren alle vier edities gekoppeld aan ‘Het Jaar Van Het Water’. In 2019 behandelen we ‘De Woningopgave’.

RAP-071-Horizon-150409-Gabi-van-Ingen_22k

Organisatie

150409_OSP_1503_Kustzone-Katwijk-04_c

RAP Leiden is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkelingen rondom architectuur in de regio Rijnland. Dankzij structurele subsidies van de gemeente Leiden en Stichting Archiscienza, en de inzet van talloze vrijwilligers kan de stichting voortbestaan.

RAP Leiden bestaat uit een bestuur, een tweetal coördinatoren, een inhoudelijke redactie en een wisselende poule van vrijwilligers.

Bestuur

coordinatoren

Contact

Algemene inlichtingen

Contact met een van onze coördinatoren

Missie & Visie

RAP Leiden is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkelingen rondom architectuur in de regio Rijnland. RAP is een kennisplatform, agendeert lokale en urgente thema’s, organiseert debat en treedt daarbij desgewenst op als intermediair. Met een uitgebreid en gevarieerd jaarprogramma maakt RAP Leiden complexe onderwerpen als ruimtelijke ordening, architectuur en stedelijke groei toegankelijk en aantrekkelijk. Een breed publiek informeren, enthousiast maken voor en betrekken bij ontwikkelingen op het gebied van architectuur in de Leids regio. Hiertoe wordt een gevarieerd programma aangeboden waaronder lezingen, debatten, film, workshops, prijsvragen en excursies. De interpretatie van ‘architectuur’ is ruim: van stedenbouw tot interieurdesign en van landschapsinrichting tot kunst in de openbare ruimte.

jaarverslagen Rijnlands Architectuur Platform (pdf)

Sluit Menu