Alle berichten met de categorie Agenda komen op de homepage.

Gaat een bericht over een evenement dat geweest is?
Geef dit dan de categorie: Geweest

Stadscafé #17 De Buurt Ontwikkelt: over kansen, uitdagingen, urgentie en geduld

Vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet zien we bij gebiedsontwikkelingen een steeds prominentere rol weggelegd voor belanghebbenden als omwonenden, lokale ondernemers, maatschappelijke organisaties en toekomstige bewoners. Zo ook in Leiden. Bij…

Lees verder Stadscafé #17 De Buurt Ontwikkelt: over kansen, uitdagingen, urgentie en geduld