Stadscafé #9 Slot Themajaar Water

Nederland en water zijn al eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar in watermanagement bescherming tegen het water altijd centraal heeft gestaan, omarmen we water steeds meer als waardevol instrument om de uitdagingen van morgen aan de gaan. Water als vriend dus, in plaats van als vijand.

Moderator: Pieter van der Straaten
Toegang: gratis

Stadscafé = Stadsgesprek

In het laatste Stadscafé van 2018 ‘Grenzeloos Water’, dat plaatsvindt op woensdagavond 28 november in Scheltema, onderzoeken we met experts, het aanwezige publiek en de gemeente Leiden, de betekenis van water voor de stad Leiden. Deze editie van Stadscafé is officieel tot ‘Stadsgesprek’ gedoopt. Mede daardoor beginnen we een half uurtje eerder dan gewoonlijk. Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur.

De experts

Landschapsarchitect Pierre-Alexandre Marchevet (OKRA) verhaalt over hoe water van een relict uit het verleden en een natuurlijke conditie die beperkingen stelt aan de stad, geworden is tot een fantastisch structurerend element van het stedelijk landschap. Met architectuurhistoricus Matthijs Burger duiken we in de relatie die de stad Leiden met water gedurende geschiedenis heeft gehad. Met Hilde Blank, stadsstedenbouwer van Leiden (AM) slaan we een brug naar het Stadsgesprek: Wat zegt het water over Leiden in 2040? Welke identiteiten heeft Leiden nog meer en (hoe) versterken deze eigenschappen elkaar?

Na afloop: uitreiking 071 Nieuwe Parels prijsvraag
De bekendmaking van de winnaars van de 071 Nieuwe Parels prijsvraag, georganiseerd door Stichting Archiscienza i.s.m. RAP Leiden, zal geschieden direct na afloop van Stadscafé in Scheltema, op woensdag 28 november 2018. De uitreiking zal naar verwachting rond 21.45 uur plaatsvinden in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de jury. Meer informatie.

Programma

19.00 – 19.30Inloop met borrel
19.30 – 20.25Stadscafé met Pierre-Alexandre Marchevet, Matthijs Burger, muzikaal intermezzo
20.25 – 20.35Muzikaal Intermezzo Anne-Marie Volten
20.35 – 21.30Stadsgesprek met onder andere stadsstedenbouwer Hilde Blank
21.45Uitreiking prijsvraag 071 Nieuwe Parels
22.00 – 22.30Borrel

Scheltema Leiden, Marktsteeg, Leiden, Nederland

28 november 2018

19:00

22:30

Sluit Menu